Tuyển Đại Lý & Cộng tác viên phân phối nước đóng chai

Tuyển Đại Lý & Cộng tác viên phân phối nước đóng chai

Tuyển Đại Lý & Cộng tác viên phân phối nước đóng chai

HIện nay do nhu cầu mở rộng hoạt động kinh doanh. Chúng tôi  đang cần tuyển Đại lý, Cộng tác viên phân phối nước đóng chai mang nhãn hiệu TAQUAPLUS.